sundhedsfaglige-vikarer_hero-2

Sundhedsfaglige vikarer

Vi tilbyder professionel vikardækning inden for alle sundhedsområder - fra hjemmepleje til hospitaler og psykiatri. Vores team kan træde til med kort varsel og dækker både simpel vikardækning og specialiserede indsatser. Vi har en dækningsgrad på over 90% af alle vagter og arbejder i specialiserede teams med tværfaglig sparring.

Sundhedsfaglige vikarer 

Professionel vikardækning til alle sundhedsområder

Vi dækker alle typer sundhedsfaglige, psykiatriske og omsorgsmæssige tilbud, såsom hjemmepleje, plejehjem, hospitaler og tilbud inden for psykiatri og handicapområdet. Vi lægger stor vægt på at rykke hurtigt ud med professionel vikarhjælp, så snart I har behov for det. Vi fokuserer på altid at kunne levere kvalificerede vikarer, og vi har i det seneste år haft en dækningsgrad på over 90 procent af alle vagter.

Vores stab af sundhedsfaglige vikarer består af uddannede sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, som kan træde til med kort varsel. Det gælder både simpel vikardækning i forbindelse med sygdom eller ferie, men også i situationer, hvor der er behov for en specialiseret indsats over længere tid.

Vi dækker alle typer sundhedsfaglige, psykiatriske og omsorgsmæssige tilbud, såsom:

  • Hjemmepleje
  • Plejehjem
  • Tilbud inden for psykiatri og handicapområdet
  • Hospitaler

Alle vores vikarer arbejder sammen i specialiserede teams og modtager løbende tværfaglig sparring. Derfor kan vi også arbejde med borgere med komplekse problemstillinger.