strategisk-vikarbemanding_hero

Strategisk vikarbemanding

Kontakt os og hør mere om, hvordan I kan bruge strategisk vikarbemanding til at sænke stressniveauet i institutionen og udnytte jeres ressourcer optimalt.

Strategisk vikarbemanding er godt for både økonomien og for personalet

Overarbejde er både dyrt for institutionen og belastende for medarbejderne.

Samtidigt er det dyrt og oftest ikke muligt at ansætte medarbejdere nok til at håndtere spidsbelastninger og uforudsete hændelser, så man kan undgå overarbejde. Derfor tilbyder Pareta strategisk vikardækning, som både kan styrke økonomien, fagligheden og lette presset på arbejdspladsen.

En vikartime er ofte betydeligt billigere end en overarbejdstime – og med strategisk vikardækning får du altid en vikar med den rette faglighed. Samtidig letter den strategiske vikardækning presset – både på de faste medarbejdere og ledelsen.

Vi har allerede solid erfaring at levere strategisk vikardækning – og i at rådgive om, hvordan den kan planlægges, så I får den optimale balance mellem fastansatte medarbejdere og vikarer.

Kontakt os derfor gerne for en dialog om, hvordan I kan bruge strategisk vikardækning til at sænke stressniveauet, styrke fagligheden og udnytte jeres ressourcer optimalt.

 

Jacob Kølle Christensen, Paretas direktør, forklarer i denne video om strategisk vikardækning, som kan styrke økonomien, fagligheden og lette presset på arbejdspladsen.

Godt for medarbejderne

Strategisk vikardækning er godt for medarbejderne, da det kan reducere overarbejde og derved belastningen på medarbejderne. Strategisk vikardækning kan også sikre, at arbejdsopgaverne fortsætter uden afbrydelser eller forsinkelser på grund af sygdom eller andet fravær, samtidig med at det mindsker stressniveauet i institutionen. På samme tid giver de overskud til ledelsen til at fokusere på egne opgaver.

Herudover giver det også mulighed for at tiltrække vikarer med specifikke kompetencer og erfaringer, som kan styrke arbejdspladsen og fagligheden.

Godt for institutionens økonomi

Strategisk vikardækning er godt for økonomien, da det kan reducere omkostningerne ved overarbejde og ansættelse af ekstra medarbejdere til at dække i perioder med ferier eller spidsbelastninger. Samtidig reduceres risikoen for ekstraordinære omkostninger som følge af sygdom og overbelastning.

Herudover kan institutionerne spare tid og penge på rekruttering af de rette medarbejdere, da vores vikarer allerede har den rette faglighed. Pareta kan rådgive om, hvordan man kan planlægge vikardækning strategisk for at opnå de bedste resultater for institutionen.