Cases & referencer

Paretas mål er at gøre en mærkbar, positiv forskel for alle de mennesker, vi arbejder sammen med.

Vi er stolte af at skabe en bedre trivsel for udsatte borgere i samarbejde med kommuner og institutioner. Vi leverer dagligt helhedsorienteret støtte til de socialpædagogiske og sundhedsfaglige områder.

Pareta har hjulpet borgere med komplekse behov med at få et værdigt liv i eksisterende tilbud, og vi har stabiliseret borgere i akutte situationer. Vores succesfulde cases med referencer fra Egedal Kommune og Blindenetværket i Gentofte vidner om vores engagement, fleksibilitet og professionelle tilgang til at skabe en bæredygtig fremtid for vores samfund.

Læs om, hvordan vores kunder har oplevet vores indsats og samarbejde.

Cases - støtteindsatser & særforanstaltninger

Egedal Case Pareta

Egedal Kommune

Pareta fik til opgave at etablere et projekt for en voldsomt udadreagerende, dement og skizofren borger, som ikke fik tilgodeset sine behov i det eksisterende tilbud. En hurtig og helhedsorienteret indsats med somatiske-, psykiatriske og socialpædagogiske kompetencer stabiliserede borgeren.
Efterfølgende blev bemandingen løbende nednormeret til et punkt, hvor borgeren kunne få et værdigt liv i et af kommunens eksisterende tilbud.

Pareta Case - Intensiv hjælp til de mest sårbare borgere - DI Service

Blindenetværket Gentofte

I Blindenetværket fik en borger i 2010 en akut psykisk sygdom, som krævede hurtig og professionel handling. Borgeren måtte mandsopdækkes døgnet rundt med to til tre omsorgspersoner ad gangen. Det lykkedes i samarbejde med Pareta at kortlægge kvindens problemer og strukturere en hverdag, som stabiliserede hende og bragte hende tilbage i trivsel. Derefter behøvede hun kun én socialpædagog ad gangen, og plejen kunne derefter fortsætte i et tæt samarbejde mellem Pareta og kommunens egne ansatte.

Referencer - støtteindsatser og særforanstaltninger


”Nu har konsulenten fra Pareta været hos os i fire måneder, og allerede inden for én måned kom der ro på vores pubertetsdreng, og dermed blev vores liv med ét meget roligere, end vi havde kunnet huske i lang tid.”

Lene Meilhac, mor til søn med ADHD og Asperger syndrom, Ishøj Kommune

 

”Pareta blev ansat til en opgave, der har ændret sig meget med tiden, men Paretas konsulent har med stor tilfredshed udvist stor fleksibilitet og kreativitet. Konsulenten opleves engageret, og familien har udtrykt, at det er den eneste foranstaltning, der har virket for dem.”

Jane Jørgensen, sagsbehandler, Ishøj Kommune

 

”I Blindenetværket fik en borger i 2010 en akut psykisk sygdom, som krævede hurtig og professionel handling. I den forbindelse fik vi etableret kontakt til Pareta. Vi indgik en aftale om et tæt samarbejde med Pareta; et samarbejde som både jeg og resten af organisationen stadig sætter meget højt.

Borgeren måtte mandsopdækkes døgnet rundt med to til tre omsorgspersoner ad gangen. – Det var selvfølgelig dyrt i den indledende fase, men det lykkedes efterhånden teamet at kortlægge kvindens problemer og strukturere en hverdag, som stabiliserede hende og bragte hende tilbage i trivsel. Derefter behøvede hun kun én socialpædagog ad gangen, og plejen kunne derefter fortsætte i et tæt samarbejde mellem Pareta og kommunens egne ansatte.

Pareta er en faglig og professionel samarbejdspartner, som man kan regne med. Der er handling bag ord samt god, nem og hurtig respons på telefon og mail. Derudover er Pareta imødekommende overfor idéer, særlige forventninger og behov, ligesom erfaringsudveksling med udvikling for øje falder helt naturligt.”

 

Tina Pensdorf, viceforstander, Helhedstilbuddet Blindenetværket, Gentofte Kommune

“Lige fra starten har samarbejdet med Pareta fungeret rigtig godt. Der er altid hurtig respons, når vi bestiller en vikar, og Pareta sender altid vikarer af høj kvalitet: De kommer til tiden – og altid med godt humør. Det er de samme erfarne pædagoger, vi modtager, og de går direkte ind i det daglige arbejde. De ved altid, hvor gryderne skal stå, og hvad borgerne har brug for.“

 

Susanne Visnek, daglig leder Bostedet Guldbergshave, Københavns Kommune

Referencer - vikarydelser


“Pareta har leveret hele indsatsen fra A til Z omkring borgeren: bemanding, ledelse, dokumentation, statusbeskrivelse, VUM, samarbejde med fagpersoner, sagsbehandler og pårørende mv.”

Anni Danielsen, Job og Aktivitetscenter Vestegnen

 

Vores institution er et integreret hus, som ligger ude på landet med dårlige offentlige forbindelser. Vi er meget tilfredse med samarbejdet med Pareta, fordi:

Vi har altid været mødt med venlighed og engagement, allerede fra mødet i telefonen og vi har aldrig oplevet IKKE at kunne få en vikar. Det er ofte sket at vi har bestilt en vikar med kort frist (samme dag), men har alligevel været hjulpet.

Uanset om vi har fået uddannet eller uuddannet medarbejdere, har de ageret ansvarligt og professionelt og vi har trygt kunne overlade omsorg for børnene. Vi har oplevet at måtte benytte os af tre vikarer på én dag … og børn og voksne havde en rigtig god dag.

Vibeke Hay, daglig leder af Arresø Børnehus, Hillerød kommune

 

“Det er virkelig nemt og hurtigt at bestille vikarer hos Pareta. Det tager kun et øjeblik at taste vagterne ind, og så behøver jeg ikke at tænke mere på det.

Jeg modtager en mail, når vagterne er dækket, eller jeg kan hurtigt se dækningen, når jeg logger på Paretas vikarsystem.”

Ben Soltane, daglig leder på Blindenetværket, Gentofte

“Lige fra starten har samarbejdet med Pareta fungeret rigtig godt. Der er altid hurtig respons, når vi bestiller en vikar, og Pareta sender altid vikarer af høj kvalitet: De kommer til tiden – og altid med godt humør. Det er de samme erfarne pædagoger, vi modtager, og de går direkte ind i det daglige arbejde. De ved altid, hvor gryderne skal stå, og hvad borgerne har brug for.“

Susanne Visnek, daglig leder Bostedet Guldbergshave, Københavns Kommune

“Det er simpelthen så nemt at bestille online hos Pareta. Systemets brugerflade er letforståelig, overskuelig og visuelt: Jeg logger på – en tidsangivelse og 5-6 hurtige klik senere har jeg bestilt en vikar. Og så kan jeg tit allerede se et vikarnavn i vagtplanen inden for 5-10 minutter.“

Pia Kofoed, forstander på Camillehusene, Gentofte

 

_Z8A1552