socialpaedagogiske-indsatser_hero

Socialpædagogiske
indsatser

Vores kompetence og kvalitet skaber gladere borgere og bedre økonomi for kommunen

Støtteindsatser

Pareta tilbyder socialpædagogiske støtteindsatser til børn, unge, voksne og familier, baseret på en individuel vurdering af den enkeltes behov, ønsker og ressourcer. Vi sikrer hurtig levering af den rette indsats samt faglige og økonomiske resultater, der er nødvendige for et godt og trygt samarbejde.

Ung mand Pareta støtteindsasts
Ung pige socialpædagogiske støtteindsatser

Børn, unge og familier

Vi tilbyder skræddersyet støtte til børn, unge og familier baseret på individuelle behov og ønsker. Disse indsatser inkluderer konsulentbistand, personlig hjælp og familiebehandling med målet om stabilitet, trivsel og udvikling.

ældre mand socialpædagogisk særforanstaltning

Voksne i eget hjem

Individuel støtte til voksne i eget hjem baseret på deres behov og ønsker, med det formål at forbedre deres livskvalitet og evne til at klare sig selv. Vores arbejde er bareret på Servicelovens § 85, der giver ret til hjælp til personer med nedsat funktionsevne eller sociale problemer.

Social mentorordning

Mentorstøtte

Pareta tilbyder mentorstøtte til voksne og unge i forbindelse med udskrivning, løsladelse eller beskæftigelse med det formål at hjælpe med at fastholde eller opnå et job og komme videre i livet efter psykiatrisk indlæggelse, fængselsophold eller ophold på en sikret institution.

Særforanstaltninger

En tværfaglig indsats, der giver ro og resultater

Hvis en borger udviser aggressiv adfærd, som potentielt kan udgøre en risiko for både andre borgere og medarbejdere, så kan vi træde til og hjælpe – også i tilfælde af akutte behov. Vi er i stand til at implementere særlige foranstaltninger allerede samme dag, I kontakter os. Samtidig har vi god dokumentation for, at vi kan reducere omkostningerne væsentligt på sager, der ellers ville være særligt dyre.

_Z8A1593
_Z8A1657

Socialpædagogiske projekter

Pareta tilbyder socialpædagogiske projekter til borgere i akutte situationer, hvor de ikke længere kan rummes i hjemmet eller i deres nuværende tilbud. Vi sætter ind med et tværfagligt team, der skaber ro og tryghed for borgeren og erstatter uhensigtsmæssig adfærd med positive handlekompetencer.

Ung mand - akut socialindsats

Akut indsats

Pareta tilbyder en akutindsats med straksaflastning til medarbejdere, pårørende og sagsbehandlere, hvor et specialiseret, tværfagligt team rykker ud og løser hele opgaven indenfor 24 timer.