saerforanstaltning_hero-2

Særforanstaltninger

Hvis en borger bliver udadreagerende, og måske er til fare for andre borgere og medarbejdere, så kan vi hjælpe – også når behovet er akut. Vi kan etablere en særforanstaltning allerede samme dag, I kontakter os, og vi kan reducere omkostningerne på særligt dyre enkeltsager markant ved hurtigt at nednormere.