vikarer_hero

Pædagogiske og sundhedsfaglige vikarer

Pareta er et pædagogisk og sundhedsfagligt vikarbureau for daginstitutioner, døgninstitutioner, plejehjem, hospitaler og psykiatrien. Vi arbejder tværfagligt og har fokus på værdiskabelse via godt samarbejde på tværs.

Pædagogiske vikarer

Vores store stab af dygtige vikarer dækker alle opgaver inden for både normal- og specialområdet. Vi tilbyder dels helt klassisk vikarbistand i forbindelse med sygdom og ferier i fx vuggestuer og børnehaver. Vi har samtidig bred erfaring inden for hele det specialpædagogiske område, og vi kan indgå i arbejdet i døgntilbud, specialbørnehaver, krisecentre, domsanbringelser, psykiatriske tilbud samt i eget hjem.

Pædagogiske vikarer
Glade børnehavebørn ser på en pædagog

Normalområdet

Vi tilbyder helt klassisk vikarbistand til normalområdet i forbindelse med sygdom og ferier i f.eks. vuggestuer og børnehaver.

Ung mand Pareta støtteindsasts

Specialområdet

Vi har bred erfaring inden for hele det specialpædagogiske
område, og vi kan indgå i arbejdet i døgntilbud, specialbørnehaver, krisecentre, domsanbringelser, psykiatriske tilbud samt i eget hjem.

_Z8A1147

Strategisk vikardækning

Pareta tilbyder strategisk vikardækning, som både kan styrke økonomien, fagligheden og lette presset på arbejdspladsen – både på de faste medarbejdere og ledelsen.

Sundhedsfaglige vikarer

Vi dækker alle typer sundhedsfaglige, psykiatriske og omsorgsmæssige tilbud, såsom hjemmepleje, plejehjem, hospitaler og tilbud inden for psykiatri og handicapområdet. Vores stab af sundhedsfaglige vikarer består af social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, som kan træde til med kort varsel.

Faglighed - stabilitet - menneskelighed. Vores vikarer har altid den rette baggrund (1) (1)