Lønsatser i henhold til overenskomst

I Pareta tager vi ansvar for at sikre, at vores medarbejdere har ordnede forhold. Det betyder også, at der er fuldt styr på lønudbetaling og alle forhold omkring betaling af pension, feriepenge, barsel, AUB, VEU, FIB og ATP.

Pareta har tegnet overenskomst med SL på støtteindsatsområdet og har desuden via DI tiltrådt en række overenskomster på serviceområdet. Vi certificeres løbende i forhold til overholdelse af overenskomster gennem Vikar-branchens godkendelsesordning.

Hvis du arbejder for andre vikarbureauer end Pareta, så vær altid opmærksom på, at du får løn, feriepenge, pension mv., som du har krav på i henhold til overenskomsten. Det sker desværre alt for ofte, at vikarer ikke får den grundløn, de tillæg eller den pension, som de har krav på. Selv om et vikarbureau ikke har overenskomst, så har du stadig krav på det, da EU’s ILO-konvention nr. 94 bestemmer, at alle har ret til samme vilkår, som er indeholdt i gældende, landsdækkende overenskomster.1)

 

Lønsatser for det pædagogiske område

Vores lønsatser for det pædagogiske område følger overenskomsten. Lønsatserne nedenfor gælder i perioden 1. marts 2023 til 28. februar 2024.

Grundsats uden tillæg

 

Fag- og anciennitetsgruppe

Pædagog 0-5 år                                                          217,18 kr.

Pædagog 5-10 år                                                        225,85 kr.

Pædagog +10 år                                                         234,92 kr.

PAU 0-2 år                                                                  175,73 kr.

PAU 2-6 år                                                                  182,45 kr.

PAU +6 år                                                                   189,23 kr.

PMH 0-2 år                                                                160,35 kr.

PMH 2-6 år                                                                 167,11 kr.

PMH +6 år                                                                  173,81 kr.

 

Tillægssatser

Hverdag 17-06 og lørdag 00-06                                  32,88 kr.

Lørdag 11-24                                                                    38,72 kr.

Søndag/helligdag 00-24                                               92,98 kr.

Pension og feriepenge

Pension, medarbejderdel                                                 1,0%

Pension, arbejdsgiverdel                                                  8,1%

Feriepenge                                                                         12,5%

Lønsatser for det sundhedsfaglige område

Vores lønsatser for det sundhedsfaglige område følger overenskomsten. Lønsatserne nedenfor gælder i perioden 1. marts 2023 til 28. februar 2024.

Grundsats uden tillæg

 

Fag- og anciennitetsgruppe

SSH 0-6 år                                                                            204,52 kr.

SSH +6 år                                                                               212,18 kr.

SSA 0-6 år                                                                             214,17 kr.

SSA +6 år                                                                               221,83 kr.

 

Tillægssatser

Ulempetillæg

Hverdag 15-23                                                                                 22%

Weekend 7-15                                                                                  50%

Weekend 15-23 inkl. fredag 23-00 / mandag 00-07                  72%

Helligdag 7-15                                                                               100%

Helligdag 15-23                                                                              122%

Tillæg, hvor der beregnes ulempetillæg:

Kvalifikation                                                                               9,77 kr.

Tillæg, hvor der ikke beregnes ulempetillæg:

Lukket sikret afdeling                                                               3,16 kr.

Afdelingsleder                                                                           13,97 kr.

Institutions- og områdeleder                                                27,93 kr.

Pension og feriepenge

Pension, medarbejderdel                                                            1,0%

Pension, arbejdsgiverdel                                                             8,3%

Feriepenge                                                                                    12,5%

ILO Konventionen sikrer lige løn og vilkår

 

Note 1): ILO-konvention nr. 94 tilsikrer arbejdere en løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. I praksis er det den gældende kollektive overenskomst.